Név
Jelszó


Elfelejtett jelszó?
Keresés:

Partner oldalak
Oldal megnyitása

Star Trek Neblax
scifi.hu
solaria.hu
TOP100
Memory Alpha
  Star Trek Online - Magyar Flotta / Magyar Horda - Szabályazat
Star Trek Online
Magyar Flotta / Magyar Horda
Flotta szabályzat - 1. változat
1. Alapvetések, alapelvek:
 • A Magyar Flotta, és a Magyar Horda abból a célból jött létre, hogy a Star Trek Online játékon belül lehetőséget biztosítson a magyar játékosok számára, hogy egy közösségbe tömörülve, kölcsönös segítőkészség, és közös erőfeszítések árán egyénileg és közösségi szinten is fejlődhessenek. Elsődleges célunk a baráti hangulatban eltöltött szabadidő, és közös szórakozás, a hasonló gondolkodású, és elvű játékosok összehozása egy közös csapatban.
 • A Magyar Flotta a "Federation" (FED) oldalon, a Magyar Horda a "Klingon Defense Force" (KDF) oldalon jött létre.
 • A Magyar Flotta a Star Trek Portal-ról indult kezdeményezésként jött létre, 2012. február 23-án, nem sokkal a játék ingyenessé válását követően.
 • A Magyar Horda a játékon belül már meglévő House of Kalin flottából alakult át, a Magyar Flottával kötött együttműködési megállapodás szerint. A flotta alapítása 2012. április 23-án történt.
 • A két flotta vezetése szerves együttműködésben, közös admirálisi körön alapul, kölcsönösen elfogadott szabályrendszer alapján.
 • A flották tagjai egyenlő elbírálás alá esnek, és jelen szabályzat pontjai egyformán érvényesek mindenkire, a flottán belül elért rangjától függetlenül.
2. Fő szabályok:
 • Mindkét flottában az általánosan használatos nyelv a magyar, mely alapkövetelmény. Azon játékosok akik legalább társalgási szinten nem beszélik a magyar nyelvet, a flottákba nem vehetőek fel.
 • A flotta tagok a játékban kötelesek egymást a lehetőségeikhez mérten segíteni, tapasztalataikat más tagokkal megosztani. A flottán belül alapelvárás a flottához való maximális lojalitás, ill. hűség, és az önzetlen játék, mellyel játékostársaink és a közösség fejlődését segítjük.
 • A flottán belül körlevélben, üzenőfalon, flotta chatben, vagy egyéb más flottaüzenetben közzétett információk, segédletek, leírások, útmutatók kizárólag a flotta tagjaira tartoznak. Flottán kívüli játékos (nem a Magyar Flotta, vagy Magyar Horda tagja) számára belső flotta információkat kiadni tilos. Ugyanígy nem tartozik flottán kívüli játékosra, a flották állapotára vonatkozó semmiféle információ, pl. tagok száma, a bázis fejlettségi szintje, a játékosok aktivitása, stb. Ezen információk kiadhatóságáról minden esetben az admirálisok döntenek, egyedi elbírálást követően. Aki bárminemű belső flotta információt külső fél számára kiad, legyen az akár a barátja, ismerőse, volt flottatársa, akárki, a flottából indoklás nélkül, azonnali hatállyal kitiltható.
 • A flotta tagság, a flották javainak használata, bármilyen flottán belüli funkció, közös játék, kommunikációs lehetőség igénybevétele ingyenes, azért sem a játékon belül, sem a való életben anyagi ellenszolgáltatás nem kérhető.
 • A flottákba olyan játékosok, melyek másik karakterükkel, vagy általuk birtokolt másik account-tal másik flottában is tagok, nem vehetőek fel. Amennyiben ezt a tényt a játékos jelentkezésekor szándékosan eltitkolja, és az később kiderül, külön indoklás nélkül kizárható a flottákból.
 • A játékon belül, a közös kommunikációban, és az egymással való viselkedésben alapelvárás az illedelmes, tisztelettudó, a Star Trek szellemiségéhez hű viselkedés. Hangulatkeltés, mások érzelmi, vagy etikai normáinak megsértése, vulgáris, nyíltan rasszista, bűncselekményre buzdító megnyilvánulások a flották nyilvános kommunikációs felületein tiltottak. Ezek lefokozást, végső esetben a flottákból való kizárást vonnak maguk után.
3. Belépés a flottába, a flotta elhagyása:
 • A flottába való belépést minden játékos az erre a célra szolgáló jelentkezési lap kitöltésével kezdeményezheti, mely a http://startrekportal.scifi.hu/sto/jelentkezes.php linken érhető el.
 • A flottába való jelentkezést a flotta egy admirálisa elbírálja, és egyéni mérlegelése alapján, vagy elfogadja, vagy elutasítja. A jelentkezésre minden esetben a jelentkezési lapon megadott email címre reagálva válaszolunk, ill. adjuk meg a további szükséges instrukciókat.
 • A belépést megelőzően minden jelentkező köteles ezen szabályzatot áttanulmányozni, és csak abban az esetben nyerhet felvételt, ha a szabályzatban foglaltakat elfogadja.
 • A flotta tagjai a flottát saját felelőségükre, akár indoklás nélkül is elhagyhatják, azonban ismételt felvételt ezt követően csak kivételes esetben nyerhetnek, melyet a flotta admirálisoknak közösen kell jóváhagyni.
4. Flotta rangok:
 • A flottákon belül minden játékos karaktere önállóan kiérdemelt ranggal rendelkezik. A karakterek flottán belüli rangja függ a flotta és a közösség fejlődése érdekében tett erőfeszítések mértékétől, és a játékos flottán belüli megnyilvánulásaitól. Magasabb rangba egy játékos abban az esetben kerülhet, ha teljesíti a külön meghatározott fejlődési szinteket, ill. viselkedésével, a közösségben betöltött szerepével kiérdemli azt.
 • A flottákba felvett játékosok karakterei minden esetben Kadét / Warrior ranggal kezdik flottán belüli pályafutásukat, függetlenül attól, hogy a flottában van-e már magasabb rangú másik karaktere, vagy hogy előzetesen másik flottában már magasabb rangot töltött be.
 • Adott ranghoz a flottán belül meghatározott jogok, lehetőségek tartoznak, pl. flotta bank használatának mértéke, flotta hajók, felszerelések vásárlási lehetősége. Egy játékos karaktere minél magasabb rangot tölt be a flottán belül annál több lehetőség biztosított a számára. A flotta felszerelések, hajók vásárlási lehetősége mindkét flotta esetében a 2. ranglépcsőtől, vagyis Zászlós rang elérésétől lehetséges.
 • A flottán belül magasabb rangot csak abban az esetben lehet elérni, ha a játékos karaktere teljesíti a ranghoz tartozó minimális "Fleet Credit" szintet. A Fleet Credit szintet a flotta bázis projectek segítése a bázis fejlesztése során hozzáadott javakkal lehet növelni. A rang megállapításánál a bázis (Starbase) és a követség (Embassy) fejlesztésében együttesen elért pontszámot vesszük figyelembe. A flottákban az adott ranghoz tartozó Fleet Credit szinteket az alábbi táblázat tartalmazza:
Rang megnevezése
(FED / KDF)
Ranghoz tartozó minimális Fleet Credit pontszám
Tier 1. Starbase Tier 2. Starbase Tier 3. Starbase Tier 4. Starbase Tier 5. Starbase
Kadét 0 0 0 0 0
Zászlós 10.000 20.000 50.000 100.000 150.000
Hadnagy 20.000 50.000 100.000 300.000 450.000
Parancsnok 50.000 100.000 300.000 500.000 750.000
Kapitány 100.000 300.000 500.000 1.000.000 1.500.000
Admirális 300.000 500.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000
Flotta Admirális * * * * *

* Nem Fleet Credit (FC) pontszám függő rang

 • A játékosoknak karakterenként külön-külön szükséges teljesítenie a ranghoz tartozó Fleet Credit értéket. A karakterekkel külön-külön elért pontszámok nem összevonhatóak. A Starbase Tier upgrade-t követően minden játékosnak 2 hónap áll rendelkezésére, hogy az aktuális rangjához tartozó Fleet Credit értéket teljesítse, ezt követően egyedi elbírálás alapján visszafokozható a pontszámának megfelelő alacsonyabb rangba.
5. Flotta bank:
 • A flotta bank használata mindenki számára ingyenesen elérhető. A flotta bank fiókjaiból, minden karakter a rangjának megfelelő mértékben tud kivétet végrehajtani, mely korlátozás a tárgyakra, és Energy Credit-re is vonatkozik. A játékos rangjához tartozó napi limitek a flotta bank adott fiókjába lépve tekinthetőek meg.
 • A flotta bankba kizárólag kék (rare), és lila (very rare) tárgyak helyezhetőek el, ill. az adott bankfióknak megfelelő egyéb használati tárgyak, pl. cordrazine hypo, large shield charge, commodites-ek, particle-k, particle trace-k, stb. A bank fiókokba értéktelen, fehér (common), ill. zöld (uncommon) kacatokat senki ne tegyen.
 • A bankból mindenki kizárólag saját használatra veheti ki az ott megtalálható tárgyakat, eszközöket, olyan céllal, hogy azt értékesítse nem. Természetesen ezt külön ellenőrizni nem tudjuk, hogy ki, mit csinál a kivett tárgyakkal, de kérjük, hogy mindenki csak abban az esetben vegyen ki bármit is, ha arra ténylegesen szüksége van. Abban az esetben ha valakinek Energy Credit-re lenne szüksége, azt vegyen ki a flotta bankból, vagy kérjen kölcsön valamelyik flotta társától, és ne a kivett tárgyak értékesítéséből jusson hozzá.
 • A flotta bank azon fiókjába, ahol a bázis fejlesztéshez szükséges elfogyasztható tárgyakat (ételek, italok) gyűjtjük tribble-t betenni szigorúan tilos, mivel a tribble-k ezeket a tárgyakat megeszik, és ezáltal elvesznek. A flotta bankba egyébiránt is kizárólag kék (rare), vagy lila (very rare) tribble-k helyezhetőek el, ill. kannibál tribble-k.

Partner oldalak
Oldal megnyitása

CBS Paramount Created by Species8472 & Seven :: All Rights Reserved
STAR TREK® is a Registered Trademark of Paramount Pictures. All Rights Reserved.
Ajánlott böngésző: Mozilla Firefox v3.0 vagy újabb, min. 1024x768 -as képernyőfelbontás.
Starfleet
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
Powered by STAR TREK® WikiPedia Powered by PHP Fusion v7 W3C Valid XHTML 1.0 W3C Valid CSS 2.1 Fusion Security v1.8.6 Cracker Tracker Script Get Firefox Spampoison